Polkuja parempaan -yritys

Polkuja parempaan -yritys syntyi, kun halusin lähteä psykoterapiakoulutukseni myötä ohjaamaan asiakkaitani kohti parempaa elämää ratkaisukeskeisin menetelmin. Pitkä työkokemukseni perheiden parissa heidän elämän haastavissa kohdissa  on ohjannut etsimään lisää tietoa ja työtapoja kohtaamiseeni asiakkaiden kanssa. Liian usein huomasin perustyössäni sekä työntekijöiden että asiakkaiden puheen olevan ongelmakeskeistä, jolloin ongelmilla oli vaan taipumus syventyä. Lisäksi minua harmitti työntekijöiden asiantuntijakeskeinen työtapa tehdä perheiden vaikeista tilanteista nopeita tulkintoja ja tehdä sen pohjalta ehdotuksia toimivista ratkaisuyrityksistä kuuntelematta ensin, mitä kaikkea perhe oli jo ongelman ratkaisemiseksi yrittänyt tehdä. 

 

Valitsin terapiasuuntaukseksi ratkaisukeskeisyyden, sillä siinä pääpaino on asiakkaan kuuntelemisessa asiantuntijana omassa elämässään. Lisäksi keskeistä on asiakkaan onnistumisten ja voimavarojen kuuleminen ja niistä palautteen antaminen, tavoitteen asettelu sekä luovien ratkaisutapojen etsiminen. Ratkaisukeskeinen psykoterapiakoulutus on antanut minulle uusia keinoja auttaa ihmisiä huomaamaan ympärillään onnistumisia, löytämään itsestään voimavaroja  ja näkemään toivoa silloinkin, kun sitä kaikkein vähiten on näkyvissä. Myönteisten asioiden esiin nostaminen on lisännyt keskustelutilanteissa myönteistä ilmapiiriä ja hyvällä energialla on ollut helpompi jatkaa vaikeidenkin asioiden työstämistä ja asettaa yhteisiä tavoitteita.

 

Moni meistä toivoo, että elämä olisi mielekästä ja siihen sisältyisi myös onnellisuuden tunteita. Jokainen haluaa löytää elämäänsä merkityksen ja tunteen olla tarpeellinen. Varsinkin elämän muutoskohdissa (esim. elämänkriisit, sairastuminen) korostuu tarve jakaa näitä tunteita ja ajatuksia toisen ihmisen kanssa. Terapiatyöskentelyssä on mahdollista jäsentää ja tutkia mm. edellä mainittuja asioita yhdessä ja turvallisesti tavoitteellisen työskentelyyn koulutetun työntekijän kanssa. Terapiakeskusteluissa ikään kuin kaikki vaihtoehdot elämän kaikista asioista ovat tasa-arvoisia ja yhtä arvokkaita. Tätä taustaa vasten ajattelen, että kuka tahansa voi hyötyä ratkaisukeskeisestä terapiasta silloin, kun kaipaa avuksi oman elämänsä tarkasteluun ulkopuolista näkökulmaa.

 

Ratkaisukeskeisessä terapiassa on tarkoitus löytää uusia näkökulmia elämän haastekohtiin ja vähitellen edetä pieniä polkuja pitkin kohti omannäköistä hyvää elämää. Työvuosieni aikana olen nähnyt monta onnistumistarinaa - sen perusteella uskon oman elämän ihmeen olevan mahdollista kenelle vaan! Kun ihminen pystyy luomaan itselleen tavoitteen, alkaa uskoa omaan  tavoitteeseensa ja omiin voimavaroihinsa ja, kun tahtotila valjastetaan näiden käyttöön, tapahtuu merkittäviä hyviä muutoksia elämässä! Tällä muutosmatkalla haluan olla mukana ihmisten rinnalla kulkijana!